Werkwijze

Uw organisatie is uniek!

Veranderen en samenwerken is in iedere organisatie anders. Wat wel gelijk is, is dat doorlopend gebalanceerd wordt tussen de aspecten die leren en veranderen beïnvloeden. Om inzicht in deze aspecten te krijgen, hebben wij op basis van wetenschappelijke kennis de Movere-Balans ontwikkeld.

Afhankelijk van uw situatie en vraag, kunnen wij de huidige situatie rond samenwerking en verandering analyseren. Hierbij focussen wij ons onder andere op:

  • Een eenduidig beeld van het organisatiedoel.
  • De mogelijkheden tot (in)formele inspraak.
  • Evenwicht tussen procedures en handelingsvrijheid.
  • Duidelijk rolafbakening.
  • Mogelijkheden tot identiteitsontwikkeling.
  • Het gezamenlijk bewustzijn van de sociale dynamiek en samenhang hierin.

Vervolgens adviseren wij u over de mogelijke ontwikkelrichtingen en ondersteunen u desgewenst met het implementeren hiervan.
Ook kunnen wij voor u de voortgang van leren samenwerken en veranderen voor u blijven monitoren.

Samenwerking in uw organisatie verbeteren?