Werkwijze

Iedere organisatie is uniek

Iedere organisatie is uniek. Daarom is veranderen en samenwerken in iedere organisatie anders. Wat wel gelijk is, is dat continu gebalanceerd wordt tussen aspecten die leren en veranderen beïnvloeden. Om inzicht in deze aspecten krijgen, hebben wij op basis van wetenschappelijke kennis de Movere-Balans ontwikkeld. Een handzaam instrument om inzicht te krijgen in de sociale dynamiek in uw organisatie. Zo werken wij onderbouwd en thematisch om u te ondersteunen!

Afhankelijk van uw situatie en vraag, kunnen wij de huidige situatie rond samenwerking en verandering analyseren. Aan de hand van bijvoorbeeld interviews en documentanalyse ontstaat inzicht in het energieniveau, de wederzijdse afhankelijkheid en de rol die mensen hierin spelen. Hierbij focussen wij ons onder andere op:

  • Eenduidige bekendheid met het organisatiedoel.
  • Mogelijkheden tot (in)formele inspraak.
  • Evenwicht tussen structuren en mogelijkheden om op ontwikkelingen te reageren.
  • Zijn de grenzen duidelijk en kunnen deze gecoordineerd overschreden worden?
  • Identiteitsontwikkeling door verbondenheid, ontwikkelruimte en effectiveit?
  • Het gezamenlijk bewustzijn van de sociale dynamiek en samenhang hierin.

Nadat de opbrengsten met u zijn gedeeld, kunnen wij u adviseren over mogelijke interventierichtingen, zoals bijvoorbeeld rolverdeling, overlegvormen en/of gezamenlijke leerprojecten. Dit doen wij aan de hand van de Movere-Balans. Hiermee krijgt u een instrument in handen waarmee u en uw medewerkers voortaan samenwerking en verandering consistent en samenhangend kunt verkennen en bespreken.

Nadat de ontwikkelrichting richting is bepaald, kunnen wij u ondersteunen met procesbegeleiding, interimmanagement, training en/of coaching.
Ook kunnen wij voor u de voortgang van leren samenwerken en veranderen voor u blijven monitoren.

De samenwerking in uw organisatie behouden of verbeteren?