Bureau voor organisatieontwikkeling en veranderen.

06 – 27 88 70 72 / info@movere.nl

Interimdiensten: Samen verbinden.

Meedenken

Meedoen

Mensgericht

In de rol van directielid, manager, kwartiermaker of projectleider kan ik uw organisatie tijdelijk
ondersteunen. Als interimmer werk ik als verbinder samen met alle betrokkenen aan het
gewenste resultaat.

Tijdelijke ondersteuning nodig?

Bel of mail ons!

Prettig werken

Beter presteren

Klaar voor morgen

Prettig werken

Beter presteren

Klaar voor morgen