Bureau voor organisatieontwikkeling en veranderen.

06 – 27 88 70 72 / info@movere.nl

Realistisch en haalbaar advies waarmee u verder kunt!

Meedenken

Meedoen

Mensgericht

Succesvolle organisaties passen zich continu aan op veranderingen in onze maatschappij.
Zij vragen zich af wat nodig is en hoe ze dit kunnen doen. Dit betekent keuzes maken.
Hiervoor bestaat geen succesformule. Uw organisatie is uniek in context, mens en product.
Soms heeft u hierbij deskundig advies nodig. In mijn advieswerk vind ik betrokkenheid van
managers, medewerkers en andere stakeholders belangrijk. Dit naast de aandacht voor de
balans tussen doelen en prestaties en mens en structuur.

Uw vragen bespeken?

Bel of mail ons!

Prettig werken

Beter presteren

Klaar voor morgen

Prettig werken

Beter presteren

Klaar voor morgen